Atšķirība starp izraēliešiem un ebrejiem

Bieži vien cilvēki kļūdās ar izraēliešu un Ebreji . Tādējādi viņi galu galā tos apmaina un izmanto viens otra vietā, lai runātu par cilvēku grupām, uz kurām attiecas noteikumi. Tomēr ir dažādi aspekti, kas tos abus atšķir, un tiem vajadzētu palīdzēt novirzīt.

Vispārīgi runājot, termini izraēlieši un Ebreji attiecas uz tiem pašiem cilvēkiem . Tie ir cilvēki, kas izlēca no Ābrahāma caur viņa dēlu Īzāku, pēc tam caur Īzāka dēlu Jēkabu. Tā bija tauta, kuru Dievs bija apsolījis un izvēlējies, kā rakstīts Vecajā Derībā, 1. Mozus grāmatas 12: 1–3. Katrs no šiem diviem terminiem izskaidro dažus šo cilvēku izcelsmes vai viņu izcelsmes aspektus.Kas ir ebreji?

Ebreju valodā pirmo reizi tiek izmantots Raksti, kas attiecas uz Ābrahāmu . To lieto arī, lai runātu par Jāzepu un pēc tam Ābrahāma pēcnācējiem caur Īzāku un Jēkabu. Šis termins nav etnonīms, bet to galvenokārt lieto kā semītiski runājošo izraēliešu sinonīmu. Tas jo īpaši notika pirmsmonarhiskajā periodā, kad viņi bija nomadi. Arī agrīnā kristietībā šo terminu lieto, lai apzīmētu ebreju kristiešus, nevis pagānu kristiešus un jūdaismus.

Ebreju Bībelē ebreju valodā tiek lietots apzīmējums izraēliešiem, kad viņi iepazīstina sevi ar ārzemniekiem.Kas ir izraēlieši?

Termins izraēlieši apzīmē 12 Izraēla ciltis. No Bībeles Jēkabs kļuva par svētāko Īzaka dēlu, nevis savu vecāko brāli Ēzavu kopš pēdējā dusmoja Dievu . Ēsavs pārdeva mantojumu par trauku trauku, kas dusmoja Dievu, un viņam tika liegtas svētības, kuras būtu saņēmis tikai viņš kā pirmais, kurš atstāja dzemdi. Tā vietā Jēkabs saņēma svētību, un, tā kā mantojums toreiz piederēja viņam, un viņš vēlāk sāka darīt labu, Dievs svētīja un nomainīja savu vārdu uz Izraēlu. Kad viņš kļuva pilngadīgs, viņš dzemdēja 12 dēlus, kuri vēlāk kļuva par 12 Izraēla cilšu tēviem. Ciltis paplašinājās un kļuva par Izraēlas Nāciju un viņiem, izraudzītajiem izraēliešiem.

Iespējamās korelācijas izraēlieši un ebreji

Ebreju enciklopēdijā teikts, ka termini izraēlieši un ebreji attiecas uz vieniem un tiem pašiem cilvēkiem. Turpat norādīts, ka pirms Kanaānas un izraēliešu zemju iekarošanas viņi tika dēvēti par ebrejiem. Tomēr daži zinātnieki arī apgalvo, ka šo terminu reti lieto, lai apzīmētu izraēliešus, un to var izmantot ārkārtas un nedrošās situācijās, piemēram, atsaucoties uz viņiem kā migrantiem vai vergiem.Atšķirība starp izraēliešiem un ebrejiem

  1. Izraēliešu un ebreju nozīme

Termins izraēlieši ir lietots, lai apzīmētu “cīņu ar Dievu”, jo tiek citēts Jēkabs, kurš to darījis ar taisnīgu Dieva vīrieti, bet termins ebreju valodā nozīmē cilvēku veidu, kas bija klejotāji.

  1. Izcelsme

Ebreji migrēja un apmetās palestīniešu iekšzemē. Savukārt izraēlieši migrēja un apmetās uz ziemeļiem un saglabāja vārdu izraēlieši.

  1. Raksturlielumi

Pēc lielās sašķeltības izraēlieši kļuva par lielāko un pārtikušāko, bet ebreji palika kā mazāka un mazāk turīga grupa.  1. Sastāvs

Izraēlieši šajā laikmetā ir saistīti ar Ebreji, kristieši dažādu veidu, un Musulmaņi, baha’i un citas ticības cilvēki, kas visi dzīvo mūsdienu Izraēlas tautā. Ebreji ir cilšu grupas locekļi, kuriem ir kopīga vēsturiskā pagātne, ģimenes doktrīnas un reliģiskā ticība. Viņi to nedarīja nomest savas kultūras kaut pēc lielās šķelšanās.

Izraēlieši pret ebrejiem: salīdzināšanas tabula

Kopsavilkums par izraēliešiem vs. Ebreji

Abi vārdi tiek pastāvīgi izmantoti, lai raksturotu Ābrahāma, viņa dēla Īzāka un mazdēla Jēkaba ​​miesīgos pēcnācējus. Tas pastāvīgi redzams Jaunajā Derībā. Lai arī šie termini ir neskaidri, ņemot vērā dažādos aspektus, kas nosaka to robežas, dziļš Jaunās Derības fragmenta konteksta izpēte palīdzēs noteikt atšķirības. Tikai dažos gadījumos Jaunās Derības vārdiem ir piešķirta īpaša nozīme, kas prasa rūpīgi izpētīt Svētos Rakstus.