Atšķirība starp problēmu risināšanu un lēmumu pieņemšanu

Problēmu risināšana vs lēmumu pieņemšanaDzīve ir piepildīta ar sarežģītību, un viena no tām ir zināt atšķirību starp problēmu risināšanu un lēmumu pieņemšanu. Cilvēki mēdz “problēmu risināšanu” un “lēmumu pieņemšanu” izmantot savstarpēji aizstājami. Lai gan viņi ir kaut kā saistītas, šīs divas frāzes nav sinonīmi un ir pilnīgi atšķirīgas. Galvenā atšķirība starp abiem ir; problēmu risināšana ir metode, savukārt lēmumu pieņemšana ir process.

Problēmas risināšana, kā norāda nosaukums, ir problēmas risināšana. Tas nozīmē, ka tā ir metode, kurā grupa vai indivīds no problēmas padara kaut ko pozitīvu. No otras puses, lēmumu pieņemšana ir process, kas tiek veikts daudzas reizes laikā problēmu risināšana. Lēmumu pieņemšana ir atslēga, kas palīdzēs izdarīt pareizo secinājumu problēmu risināšanā. Problēmu risināšana drīzāk ir analītisks domāšanas aspekts. Tā arī faktu apkopošanā izmanto intuīciju. No otras puses, lēmumu pieņemšana drīzāk ir spriedums, kurā pēc domāšanas cilvēks rīkosies. Tomēr šie divi vajadzība noteikts prasmju kopums, lai katrs būtu efektīvāks.

Lai nedaudz labāk izprastu atšķirības starp abiem, vislabāk ir definēt katru no tiem. Ar katra termina definīciju jums būs vieglāk atšķirt vienu no otra.Problēmu risināšana ir vairāk mentāls process. Tas ir iekļauts lielākajā problēmu procesā, proti, problēmu atrašanā un problēmu veidošanā. Problēmu risināšana ir vissarežģītākais process starp visām cilvēka intelektuālajām funkcijām. Tas ir ļoti sarežģīti. To uzskata par augstāku kognitīvā procesa pakāpi. Tas ir ļoti sarežģīts, jo tam ir nepieciešams regulēt un modulēt cilvēka pamatprasmes. Kad organisms vai mākslīgais intelekts sistēmā ir problēma, un, lai sasniegtu noteiktu mērķi, tā jāpārvieto labākā stāvoklī, tad tā ir jāatrisina.

Lēmumu pieņemšana ir saistīta ar to, kāda darbība būtu jāveic. Tas joprojām ir kognitīvās funkcijas process, taču tas koncentrējas uz to, kāda darbība jāveic un kādas alternatīvas ir pieejamas. Lēmumu pieņemšanas procesi vienmēr būs galīgā izvēle; šī izvēle var būt darbība vai viedoklis par noteiktu jautājumu. Aplūkojot lēmumu pieņemšanu psiholoģiskā aspektā, indivīda lēmums ir balstīts uz viņa vai viņas vajadzībām un vērtības ko cilvēks meklē. Aplūkojot lēmumu pieņemšanu kognitīvā aspektā, tas ir nepārtraukts process, kas saistīts ar personas un viņa vides mijiedarbību. Savukārt lēmumu pieņemšanas normatīvajā aspektā tas ir vairāk vērsts uz loģisko un racionālo lēmumu pieņemšanas veidu, līdz tiek izdarīta izvēle.

ԬKOPSAVILKUMS:

Problēmu risināšana ir metode; lēmumu pieņemšana ir process.

Lai nonāktu pie secinājuma, problēmu risināšanas laikā nepieciešama lēmumu pieņemšana.Lēmumu pieņemšana novedīs pie darbības virziena vai galīgā atzinuma; problēmu risināšana ir analītiskāka un sarežģītāka